Kontaktirajte nas

Optique d.o.o Sarajevo

Skenderija 5a, 71000 Sarajevo

tel: 033 877 639, email: info@optique.ba

ID: 4202570590002  PDV: 202570590002 

Rješenje Općinskog suda u Sarajevu Broj:
065-0-Reg-20-002757,
od 07.10.2020. godine